Referenties

Vind hierbij de mogelijkheden van onze diensten en projecten

Veel mensen vinden het lastig om zich een beeld te vormen van de toekomstige uitstraling en of het allemaal wel zal passen in de ruimte.
Wij helpen u graag met indelingsplattegronden op schaal en eventuele alternatieven zodat de optimale indeling in 3D gerealiseerd wordt.

front_umcg_bewegen

Projectmanagement

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van inrichtingstrajecten. Het project begint met het afkaderen van de probleem- en doelstelling en binnen welke tijd het project gerealiseerd moet worden.

front_envogue

Conceptontwikkeling

Om tot een goed inrichtingsconcept te komen, dienen eerst veel zaken onderzocht te worden. Hoe zien de werkprocessen eruit, hoe is de organisatiecultuur, welke behoeften zijn er, etcetera.

front_umcg_oncologisch_centrum

Advies en maatwerkoplossingen

Onze interieur stylistes zijn een bepalende factor in deze creatieve processen. Zij zijn perfect in staat om u te adviseren en maatwerkoplossingen te bieden die het best aansluiten bij uw wensen en eisen.

front_verzuimweg

Interieuradvies

Een kantooromgeving moet prettig zijn om in te werken. Medewerkers moeten zich op hun gemak voelen, maar tevens geprikkeld worden om het beste in zichzelf naar boven te halen.

kantine-Groninger-Museum-3-2

Turn key horeca, scholen, zorgcentra en verenigingen

Samen met u ontwerpen wij uw interieur van A tot Z. Volledig gepersonaliseerd en toegesneden op uw doelgroep.